Planifikimi i familjes është një metodë e përdorur dhe i implementuar nga çiftet që të planifikimit kur të kenë fëmijë. Kjo përfshin përdorimin e teknikave të ndryshme për të kontrolluar numrin dhe kohën e shtatëzani. Në vendet shumë të çliruar, kjo është e lidhur me kontrollin e lindjeve dhe madje edhe aborti. Në shumicën e rasteve, gratë janë ato të përfshirë direkt në praktikë të metodave kontraceptive siç janë duke marrë drogë kontrollin e lindjes, ligation, dhe i pëlqen. teknikat e tjera të përdorur zakonisht përfshijnë menaxhimin e infertilitetit, arsim seksualitetin, prekoncepcional këshillim, dhe parandalimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe sëmundjet.

Rëndësia e Planifikimit Familjar

Planifikimi i familjes luan një rol të rëndësishëm në e nënës dhe shëndetin e fëmijëve dhe për statusin socio-ekonomik të të gjithë familjes. Sipas organizatave shëndetësore përkushtuar për promovimin e shëndetit të grave, ka një dallim i madh në mes të pasur fëmijë më pak se dy vjet veç e veç dhe të kesh fëmijë më shumë se pesë vjet larg. Me përgjegjësinë që prindërit duhet të sigurojnë ushqim, veshje, strehim, dhe arsimin e duhur për fëmijët e tyre, planifikimin familjar pa dyshim ka një rëndësi të rëndësishme dhe afatgjatë për statusin e financiare e familjes.

Përfitimet dhe Avantazhet e Planifikimit Familjar

Burrat dhe gratë të dy të përfitojnë shumë nga praktika e planifikimit familjar. Hulumtimet dhe studimet tregojnë se familjet janë vënë në një avantazh i madh shëndetësor, kur ata kanë fëmijët e lindur 2-3 vjet larg, se kur nënat mbetur shtatzënë, nuk ka të rinj se 18 vjeç.

Përparësia e parë qartë se e planifikimit familjar ka të grave dhe bashkëshortëve të tyre është se ajo ndihmon situatën financiare të familjes. Kjo u jep atyre mundësinë për të vendosur disa para mënjanë për periudhat e luftës financiare duke parandaluar ankth financiar që çdo shtatzëni unintended do të sjellë.
Nëse një çift dëshiron një fëmijë apo dy, nuk ka fëmijë apo dhjetë, planifikimin e vetëdijshëm të familjes do të ndihmojë ata krijimin dinamik të familjes që duan që me të vërtetë. Kjo është një mënyrë e mirë për të qenë në gjendje për të vënë në fokus çfarë duan prindërit për fëmijët e tyre të tilla si arsimimin e tyre dhe karrierën e tyre.
Një përfitim tjetër i rëndësishëm i planifikimit të ndërgjegjshme për familjen tuaj është duke u që me kohë të vendosur kur dhe ku për të blerë një shtëpi ku mund të rritur familjen tuaj. Kjo është e rëndësishme si ky vendim do të jetë gjithashtu një faktor në përcaktimin se ku mund të dërgoni fëmijët tuaj në shkollë dhe ku ju do të kërkoni për punë për veten tuaj.
Femrat dhe madje edhe burrat që kanë fëmijë në fillim të janë të privuar nga privilegji për të ndjekur arsimin e lartë që do të ishte i dobishëm për rritjen e tyre të karrierës. Me planifikimin familjar të ndërgjegjshëm, një nënë do të jetë në gjendje për të kërkuar një shkallë ose certifikimin pa pasur nevojë të ndjehen fajtor për fëmijët e saj duke lënë shumë të vegjël në shtëpi me sitters-baby.
Për familjet në rritje, të ardhura të vetme do të provojë ndonjëherë të pamjaftueshme për të mbështetur nevojat financiare të familjes. Me metodat e planifikimit familjar zbatuar saktë, do të ishte e mundur për grua ose nënë për të gjetur një punë të përshtatshme për të, si dhe që mund të lehtësohet barra financiare e familjes.

Klinikë aborti Orlando . Dr James S. Pendergraft hapi klinikën Aborti mars 1996 për të ofruar një gamë të plotë të kujdesit shëndetësor për gratë, duke përfshirë edhe klinika aborti në Orlando, analiza fizike, planifikimin familjar, këshillim, shërbime laboratorike dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme shqyrtimit dhe këshillimit.