Kiểm tra độ pH âm đạo là một thử nghiệm định lượng rằng các biện pháp làm thế nào tính axit của âm đạo tiết ra của một người phụ nữ được. Thử nghiệm này được thực hiện để giúp đỡ một phụ nữ kiểm tra và đánh giá, nếu các triệu chứng âm đạo như ngứa, đốt cháy, mùi khó chịu, hoặc dỡ bất thường có nhiều khả năng gây nhiễm trùng và nếu nó cần tiếp tục điều trị y tế.

Tại sao thử nghiệm cho pH âm đạo?

Nếu bạn là một người phụ nữ và bạn đang gặp bất kỳ triệu chứng âm đạo bất thường như những người trước đó đã đề cập, hãy chắc chắn để kiểm tra và kiểm tra độ pH âm đạo của bạn. Điều này sẽ giúp bạn quyết định nếu bạn cần bất kỳ điều trị y tế. Nhưng bạn cũng cần phải được cảnh báo rằng thử nghiệm cho pH âm đạo sẽ không giúp bạn trong việc chẩn đoán bệnh nhiễm trùng như:

* HIV

* Chlamydia

* Herpes

* Gonorrhea

* Syphilis

* Nhóm B liên cầu

Kiểm tra độ pH của âm đạo sẽ giúp bạn loại trừ bất kỳ nhiễm trùng âm đạo có thể trước khi bạn quyết định đi theo dùng thuốc và điều trị. Điều này cũng sẽ giúp bạn trong việc đánh giá chẩn đoán của bác sĩ.

Việc kiểm tra độ pH Độ chính xác của âm đạo

Kiểm tra độ pH âm đạo sẽ cho bạn một thỏa thuận tốt với chẩn đoán của bác sĩ. Nhưng bạn phải biết rằng nếu có sự thay đổi pH âm đạo này sẽ không có nghĩa là bạn cũng có nhiễm trùng. Những thay đổi pH không phân biệt vào loại nhiễm trùng từ khác, và nó là cung cấp cho bác sĩ chẩn đoán. Phụ nữ thường bị kết tội làm cho chẩn đoán của riêng mình và tính phí tự với bệnh tật. Nó là một phải để liên lạc với bác sĩ đầu tiên của bạn nếu có thực sự là một nhiễm trùng. Kiểm tra độ pH âm đạo chỉ phát hiện bất thường, nó không phát hiện các nhiễm trùng thực tế.

Giải thích Test pH âm đạo

Khi kiểm tra độ pH âm đạo của bạn trở nên tích cực, điều này không phải là một dấu hiệu của nhiễm trùng. Độ chua có thể xảy ra vì những lý do khác và bạn cần phải gặp bác sĩ để thử nghiệm thêm. Cùng đi cho có kết quả âm tính. Nó không nhất thiết có nghĩa là kết quả tiêu cực không bao hàm sự nhiễm trùng. Nếu bạn không có triệu chứng, các thử nghiệm tiêu cực có thể chỉ ra một số khả năng khác như nhiễm nấm men. Một lần nữa, bạn cần trợ giúp chuyên nghiệp trong việc phát hiện nếu bạn có một nhiễm trùng.

Bộ dụng cụ kiểm tra độ pH âm đạo và cách sử dụng chúng

PH âm đạo bộ dụng cụ có sẵn trên thị trường được sử dụng và thực hiện tương tự như các bài kiểm tra được thực hiện cho bạn bởi các bác sĩ tại bệnh xá. Nhưng các bác sĩ có thể cung cấp cho bạn một đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình trạng âm đạo của bạn bằng cách lấy một cái nhìn vào lịch sử của bạn, các kỳ thi vật lý, và các xét nghiệm khác.

Các bộ dụng cụ nhà pH âm đạo bao gồm một giấy thử pH và biểu đồ màu giúp trong việc xác định kết quả âm đạo pH. Trong việc thực hiện kiểm tra, bạn phải giữ giấy pH chống lại các bức tường của âm đạo trong vài giây và so sánh màu sắc của các kết quả màu trong giấy pH. Có những màu sắc phù hợp chính xác những người trên biểu đồ, và bạn nên chọn màu gần giống với kết quả của bạn.