Ju mund preview dhe pastaj shkarko pa pagesë Power Point Prezantime (në formatin PDF) nga Carlo Scodanibbio nga

http://www.scodanibbio.com/site/present.html

Prezantimet janë ato origjinale të përdorura nga Karlo Scodanibbio në "e tij të botës reale" kurse trajnimi ligët, dhe përfshijnë:

  • Lean Enterprise (Lean Mendimi)
  • Veglave të domosdoshme për matjen e performancës, monitorimin dhe përmirësimin e NVM-ve
  • Lean Prodhim industrial
  • Arritja Quick Change-Mbi
  • Mirëmbajtje & Lean Lean Management bimëve
  • Përfshirja Gjithsejt Punonjës
  • Lean Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Prezantime Më shumë do të dalë së shpejti.
Prezantimet Carlo Scodanibbio kanë qenë të njohur globalisht si unike, e pazgjidhura, tërheqës, provokuar dhe sy-infektues: vëmendjen e audiencës është mbajtur të lartë në çdo kohë dhe pjesëmarrësit e fokus lehtë mbi këtë çështje duke u paraqitur.
Një "statik" versionin e Karlo prezantimeve Scodanibbio tani është i disponueshëm falas shkarko: ata janë konvertuar në një të shpejtë për ta shkarkuar Adobe Acrobat dokument (. Pdf).

http://www.scodanibbio.com/site/present.html